Suzuki

Servis

Záruka

Výrobce SUZUKI poskytuje na všechny vozy dodávané na náš trh záruku v trvání 3let, nebo do ujetí 100 000 km. Záruka se vztahuje na všechny případy, kdy by došlo k poruše, z důvodů vadného materiálu, nebo chyby výroby. Záruka výrobce se nevztahuje na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, úkony, které spadají do běžné údržby, nebo mechanické poškození. Záruka je podmíněna dodržováním pravidelných servisních prohlídek, dle plánu údržby stanoveného výrobcem.

Záruka na prorezavění karoserie

Na prorezavění karoserie vozu je poskytována záruka v délce 12-ti let (u modelu Jimny 6-ti let). V případě prorezavění, kteréhokoliv z původních dílů karoserie, má zákazník nárok na opravu, nebo výměnu tohoto dílu zdarma. Tato záruka je podmíněna dodržováním prohlídek karoserie a oprav zjištěních poškození, dle plánu předepsaného výrobcem.

Záruka na hybridní ústrojí

Výrobce poskytuje rozšířenou tovární záruku na komponenty hybridního systému SHVS (ISG startér generátor, Li-ion akumulátor, měnič napětí 48V) na dobu 5 let nebo 100 000 km. Záruka se nevztahuje na poškození Li-ion akumulátoru procesem samovybíjení, proto doporučujeme udržovat úroveň nabití akumulátoru, ve výši minimálně dvou segmentů, na ukazateli sdruženého informačního přístroje, bez ohledu na využití vozidla.

Uplatnění reklamace

Pokud by u Vašeho vozu došlo k výskytu nějaké závady, doporučujeme se vždy nejdříve obrátit na Vašeho prodejce SUZUKI. Pokud toto není z jakéhokoliv důvodu možné, můžete se obrátit na jakýkoliv autorizovaný servis SUZUKI, který Vám bude vyhovovat. Tuto možnost uplatnění záruky máte i v zahraničí (v rámci EHP) u autorizovaných servisů SUZUKI. Může se Vám ale stát, že servis v zahraničí bude požadovat úhradu za záruční opravu. V takovém případě si uschovejte veškeré doklady k takové opravě a po návratu do České republiky se obraťte na svého prodejce SUZUKI, u kterého jste vůz zakoupili. Ten Vám zajistí zpětnou úhradu nákladů záruční opravy.