Suzuki

Oznámení
o ochraně osobních údajů na webových stránkách Suzuki.cz
(Automobily, Motocykly)

Suzuki.cz – Krátké oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách

Toto oznámení stručně, zhuštěně a přehledně shrnuje podmínky zpracování osobních údajů uživatelů a návštěvníků webových stránek na adrese www.suzuki.cz (dále jen „webové stránky“). Pro více informací si laskavě prostudujte naše Oznámení o ochraně osobních údajů v plném znění.

Správce údajů a jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů („pověřenec“)

Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka („Suzuki“, „my“ nebo „nás“), IČ 02386771, se sídlem U Průhonu 1079/40, 170 00, Praha 7; privacy@suzuki.hu. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese privacy@suzuki.hu

Účel a právní základ zpracování údajů

na základě našich převažujících oprávněných zájmů
(i) analýza vhodnosti a kvality webových stránek a zajištění jejich bezpečného provozu
(ii) vyřizování Vašich žádostí, dotazů a stížností
(iii) provádění našich obchodních operací, včetně obecných firemních operací, interního podávání zpráv, analýz a vývoje produktů a služeb
(iv) zpracovávání osobních údajů zaměstnanců našich partnerů, kteří se chtějí připojit k naší síti dealerů

na základě Vašeho souhlasu; svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat
(v) vyřizování Vaší žádosti o financování Vašeho vozu Suzuki a propojení Vaší osoby s příslušným dealerem
(vi) zasílání elektronických newsletterů týkajících se služeb a výrobků, které nabízíme my sami nebo naši autorizovaní dealeři
(vii) vyřizování Vaší žádosti o zkušební jízdu prostřednictvím sdílení Vašich údajů s preferovaným dealerem dle Vašeho výběru, aby mohl Váš požadavek splnit

pro uzavření smlouvy mezi námi
(viii) zajištění zpracování Vaší žádosti o vydání osvědčení, které od nás požadujete

na základě naší zákonné povinnosti
(ix) dodržování našich zákonných povinností ve vztahu k úřadům a soudům

Kdo může Vaše údaje obdržet?

Naši zaměstnanci mohou získat přístup k Vašim údajů v nezbytně nutném rozsahu při plnění svých pracovních povinností. Vaše údaje sdílíme také s našimi partnery v rámci EU a využíváme zpracovatele údajů pro hosting webových stránek a k tomu, aby Vám poskytovali asistenční a zákaznické služby.

Vaše práva

Můžete uplatnit své právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, na jejich vymazání, na omezení jejich zpracování a dále máte právo podat stížnost nebo požádat o kopii Vašich údajů. Můžete se kdykoliv bezplatně odhlásit ze zasílání newsletterů a sdělení.