Suzuki - way of life

Servis

Životní prostředí

Zpětný odběr a recyklace autovraků

Podle nařízení EU 2000/53/EC a platné české legislativy životního prostředí má akreditovaný zástupce výrobce osobních vozidel (kategorie M1) a lehkých nákladních vozidel (kategorie N1) povinnost odebrat zdarma vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době tak můžete učinit na určených autorizovaných sběrných místech. Ekologická likvidace jakéhokoliv vozidla Suzuki bez ohledu na datum registrace proběhne zcela bezplatně.

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Suzuki odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na jejich stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska nebo na stránkách sdružení dovozců automobilů www.sda-cia.cz v sekci Životní prostředí.

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vozidlo je odevzdáno na určeném autorizovaném sběrném místě
  • vozidlo neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další akumulátor, pneumatiky, oleje atd.)
  • vozidlo je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor, filtr pevných částic apod.)

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte certifikát o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení certifikátu je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel!

Ochrana životního prostředí

Iniciativa Suzuki v oblasti životního prostředí se řídí globální listinou životního prostředí Suzuki, která byla založena v roce 2002. Iniciativa usiluje o systematickou ochranu životního prostředí jak na úrovni korporace, tak i na úrovni každého zaměstnance.

Zprávy na ochranu životního prostředí v anglickém jazyce si můžete stáhnout z https://www.globalsuzuki.com/corporate/environmental/report/

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá výrobcům vozidel zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Majitelé vozidel Suzuki mají možnost bezplatně odevzdat akumulátory na místech zpětného odběru u autorizovaných partnerů Suzuki. Od roku 2016 lze odevzdat i Li-ion baterie z hybridních vozidel Suzuki.

Recyklace pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38  a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru v rámci sítě autorizovaných partnerů Suzuki.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace