Suzuki

Servis

Životní prostředí

Žít ekologicky už dávno není módní výstřelek. Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o naší modrou planetu a o budoucnost našich dětí, se snaží žít ekologicky ve svém každodenním životě. Třídění odpadků, úbytek plastů či oblečení z organických materiálů se stává samozřejmostí. Patří k nim i přístup k automobilovému průmyslu. Naši zákazníci už dávno vědí, že pokud si vyberou vozidlo značky Suzuki, tak díky hybridním technologiím šetří naší planetu i svojí peněženku.

I naše značka si uvědomuje, že je nutné jít s dobou a pracujeme na tom, abychom čím dál více chránili naši planetu. Vozidla vyvíjíme tak, aby nejmodernější technologie byly v souladu s životním prostředím. Zdokonalujeme též výrobu motorů a snižujeme emise CO2, abychom minimalizovali dopad na životní prostředí. Naší snahou je postupnými kroky vyrábět vozidla s uhlíkovou neutralitou.

Ochrana životního prostředí

Iniciativa Suzuki v oblasti životního prostředí se řídí globální listinou životního prostředí Suzuki, která byla založena v roce 2002. Iniciativa usiluje o systematickou ochranu životního prostředí jak na úrovni korporace, tak i na úrovni každého zaměstnance.

Zprávy na ochranu životního prostředí v anglickém jazyce si můžete stáhnout zde.

Zpětný odběr a recyklace autovraků

Podle nařízení EU 2000/53/EC a platné české legislativy životního prostředí má akreditovaný zástupce výrobce osobních vozidel (kategorie M1) a lehkých nákladních vozidel (kategorie N1) povinnost odebrat zdarma vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době tak můžete učinit na určených autorizovaných sběrných místech. Ekologická likvidace jakéhokoliv vozidla Suzuki bez ohledu na datum registrace proběhne zcela bezplatně.

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Suzuki odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na jejich stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska nebo na stránkách sdružení dovozců automobilů www.sda-cia.cz v sekci Životní prostředí.

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vozidlo je odevzdáno na určeném autorizovaném sběrném místě
  • vozidlo neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další akumulátor, pneumatiky, oleje atd.)
  • vozidlo je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor, filtr pevných částic apod.)

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte certifikát o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení certifikátu je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel!

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

Zákon č. 542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností ukládá povinným osobám zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Majitelům vozidel Suzuki doporučujeme bezplatně odevzdat akumulátory na místech zpětného odběru nebo u autorizovaných partnerů Suzuki.

Recyklace pneumatik

Zákon č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

Majitelům vozidel Suzuki doporučujeme bezplatně odevzdat odpadní pneumatiky na místech zpětného odběru nebo u autorizovaných partnerů Suzuki.