Suzuki - way of life

Pokročilá bezpečnost vozů Suzuki

Vozy Suzuki nabízí pokročilé bezpečnostní systémy a nejmodernější technologie. Díky nim se mohou řidič i celá posádka cítit chránění, v bezpečí a pohodě.

Jakými technologiemi jsou vybaveny naše modely?

ACC

Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control)

Pokud se v jízdním pruhu před Vámi vyskytne jiné vozidlo, adaptivní tempomat pomocí milimetrového radaru zjistí* jeho přítomnost, přizpůsobí mu rychlost jízdy a udržuje bezpečný rozestup, nastavitelný ve třech stupních**. Pokud se jízdní pruh uvolní, adaptivní tempomat automaticky zrychlí na nastavenou rychlost (nad 40 km/h).

1. Udržování konstantní rychlosti

Pokud je odstup od vpředu jedoucího vozidla dostatečný, tempomat udržuje konstantní nastavenou rychlost.

2. Zpomalování

Jestliže vozidlo vpředu jede nižší rychlostí než Vy, tempomat rychlost automaticky sníží tak, aby byl zachován bezpečný rozestup.

3. Zrychlování

Pokud vozidlo vpředu opustí původní jízdní pruh a před Vaším vozem tak vznikne dostatečný prostor, tempomat rychlost automaticky zvýší na původní nastavenou hodnotu.

* Schopnost monokulární kamery a laserového senzoru rozpoznat překážky, jízdní pruhy a dopravní značení má určitá omezení.
** Délka bezpečného rozestupu se liší v závislosti na rychlosti jízdy.

Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

BSM

Systém sledování mrtvého úhlu (BSM – Blind Spot Monitor)

Pro bezpečnou změnu jízdních pruhů při jízdě rychlostí nad 15 km/h je vozidlo vybaveno dvěma radarovými senzory v zádi, které sledují ostatní vozy v mrtvých úhlech na obou stranách. Pokud se jiné vozidlo přibližuje do sledované zóny nebo se již nachází v mrtvém úhlu, ve zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí varovná kontrolka. Jestliže řidič směrovkou indikuje změnu jízdního pruhu a hrozila by srážka, kontrolka se rozbliká a doplní ji zvukový signál.

Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

DCBS

Systém nouzového brzdění (DCBS – Dual Camera Brake Support)

Dvojice kamer za čelním sklem rozpozná vpředu jedoucí vozidla, chodce a vodicí čáry na vozovce stejně jako lidské oči. Na základě informací zachycených těmito kamerami pomáhá bezpečnostní systém předejít kolizi, případně zmírnit její následky prostřednictvím varování řidiče a automatického brzdění.

1. Varování

Pokud systém vyhodnotí riziko kolize, varuje řidiče pomocí zvukového signálu a zobrazení na informačním displeji.

2. Automatické lehké přibrzdění

Pokud se zvyšuje riziko kolize, vůz kromě akustické a optické výstrahy ještě samočinně lehce přibrzdí, aby upoutal řidičovu pozornost na hrozící nebezpečí.

3. Brzdový asistent

Začne-li řidič brzdit v okamžiku, kdy je aktivní výstraha před kolizí, asistent zvýší brzdnou sílu.

4. Automatické brzdění

Pokud systém vyhodnotí, že je srážka bez dalšího zásahu nevyhnutelná, začne naplno automaticky brzdit s cílem zabránit nehodě nebo zmírnit její následky

UPOZORNĚNÍ

V závislosti na různých faktorech může být schopnost obou kamer detekovat objekty částečně nebo zcela omezena. Kolizi může být zabráněno v některých případech, kdy je systém aktivní při rychlostech přibližně mezi 5 km/h a 50 km/h (přibližně do 30 km/h v případě detekce chodců). V závislosti na detekci a pohybu objektu může znít pouze varování bez aktivace automatického brzdění nebo se může akustická výstraha aktivovat ve stejný okamžik jako automatické brzdění.

DSBS

Systém nouzového brzdění (DSBS – Dual Sensor Brake Support)

Při jízdě automobil současně využívá dvojici čidel – monokulární kameru a laserový senzor, které sledují, zda nehrozí srážka s vpředu jedoucím vozidlem nebo chodcem. Při zjištění rizika systém podle situace reaguje jedním ze tří způsobů.

1. Varování

Varuje řidiče zvukovým signálem a kontrolkou.

2. Brzdový asistent

Pokud je riziko srážky vysoké a řidič panicky brzdí, systém aktivuje brzdový asistent, který zvýší brzdnou sílu.

3. Automatické brzdění

Pokud je riziko srážky ještě vyšší, systém začne automaticky brzdit plnou silou.

ESS

Automatická signalizace nouzového brzdění (ESS – Emergency Stop Signal)

Výstražná směrová světla se automaticky spustí při rychlostech vyšších než 55 km/h v situaci, kdy řidič začne znenadání intenzivně brzdit. Včas tak varují vzadu jedoucí vozidlo před nebezpečím.

1. Náhlé brzdění při rychlosti vyšší než 55 km/h.
2. Výstražná směrová světla se automaticky spustí a varují vozidla vzadu před nebezpečím.
3. Uvolněním brzdového pedálu se varování vypne.

HBA

Automatické přepínání dálkových světel (HBA – High Beam Assistant)

Při jízdě rychlostí alespoň 40 km/h asistent dálkových světel automaticky přepíná mezi tlumenými a dálkovými světly v závislosti na okolním provozu a aktuálních světelných podmínkách.

HDC

Asistent sjíždění svahu (HDC – Hill Descent Control)

Při strmém klesání, když vozidlo vyhodnotí brzdění motorem jako nedostatečně účinné, se automaticky aktivují brzdy. To řidiči pomáhá bezpečně udržovat rychlost, aniž by se dotkl brzdového pedálu, a umožňuje plně se soustředit na řízení.

(modely ALLGRIP)

HHC

Asistent rozjezdu do kopce (HHC – Hill Hold Control)

Funkce Hill Hold Control zabraňuje couvnutí vozidla při rozjezdu do kopce. Asistent udržuje auto zabrzděné po dobu přibližně dvou vteřin, kdy má řidič čas přesunout nohu z brzdového pedálu na plynový.

LDP

Systém udržování v jízdním pruhu (LDP – Lane Departure Prevention)

V rychlostech mezi 60 a 160 km/h systém monokulární kamerou sleduje podélné značení na silnici. Pokud hrozí nechtěné opuštění jízdního pruhu, systém automaticky protipohybem vyvolaným elektrickým posilovačem řízení pomáhá řidiči udržet vůz ve správném jízdním pruhu.

LDW

Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu (LDW – Lane Departure Warning)

Při jízdě rychlostí alespoň 60 km/h systém porovnává směr jízdy s vypočítanou trajektorií mezi pruhy. V případě odchýlení od směru jízdy se spustí vizuální varování (hlášení na displeji a kontrolka) a začne vibrovat volant.

RBS

Systém nouzového brzdění (RBS – Radar Brake Support)

Systém zabraňující kolizi nebo zmírňující její následky používá odraz mikrovlnného radaru v přední části vozidla pro zajištění následujících funkcí:

1. Varování

Při jízdě rychlostí vyšší než přibližně 5 km/h systém detekuje vozidlo před sebou, a pokud hrozí riziko kolize, varuje řidiče, aby začal brzdit. Citlivost systému, tedy čas spuštění výstrahy, lze nastavit na úroveň FAR (daleko) a NEAR (blízko).

Podmínky činnosti systému:
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlostí vozidla přibližně 5-80 km/h. U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

2. Automatické lehké přibrzdění

Pokud hrozí riziko kolize, systém krátce a lehce přibrzdí, aby řidiče varoval a přiměl jej k brzdění.

Podmínky činnosti systému:
Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

3. Brzdový asistent

Pokud hrozí vysoké riziko kolize a řidič silně sešlápne brzdový pedál, systém samočinně zvýší brzdnou sílu, čímž pomůže k odvrácení střetu nebo ke snížení jeho následků.

Podmínky činnosti systému:
Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

4. Automatické brzdění

Pokud je detekováno vozidlo vpředu a systém usoudí, že je kolize nevyhnutelná, automaticky zabrzdí s cílem zabránit nehodě nebo zmírnit její následky.

Podmínky činnosti systému:
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlostí vozidla přibližně 5-30 km/h. U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

UPOZORNĚNÍ

■ Radar Brake Support nemusí v některých situacích pracovat správně. ■ Systém nemusí být schopen zabránit kolizi nebo zmírnit následky nehody v závislosti na typu překážky, počasí, situaci na vozovce nebo dalších okolnostech. ■ Systém nemusí pracovat, pokud řidič provede úhybný manévr pomocí volantu nebo plynového pedálu. ■ Schopnost systému Radar Brake Suport detekovat překážky a kontrolovat pohyb vozidla má své limity. Prosíme, nespoléhejte na systém a vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy. ■ Přečtěte si prosím uživatelskou příručku, která obsahuje informace důležité pro Vaši bezpečnost. ■ Pro podrobnější informace kontaktujte autorizovaného prodejce Suzuki.

RCTA

Systém sledování pohybu za vozem (RCTA – Rear Cross Traffic Alert)

Při couvání rychlostí do 8 km/h systém pomocí dvou radarových senzorů umístěných na zádi sleduje prostor za vozem. Pokud se z boku blíží jiné vozidlo, řidiče na tuto skutečnost při vyjíždění z parkovacího místa upozorní. Současně se zobrazí varování na informačním displeji a spustí se zvukový signál. Díky této pomoci je vyjíždění z míst s omezeným výhledem bezpečnější.

TSR

Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR – Traffic Sign Recognition)

Tento systém pomocí monokulární kamery sleduje dopravní značky. Pokud zaznamená nějaké omezení, například zákaz předjíždění nebo snížení povolené rychlosti, na informačním displeji se zobrazí symbol příslušné dopravní značky. Pokud v daném úseku platí současně více omezení, displej dokáže zobrazit až tři různé značky najednou.

VSW

Systém sledování únavy řidiče (VSW – Vehicle Sway Warning)

Při jízdě rychlostí alespoň 60 km/h systém rozpoznává přímý směr jízdy. V případě, že řidič „kličkuje“, například z důvodu únavy, systém zobrazí varovné hlášení na displeji a začne vibrovat volantem.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace