Suzuki - way of life

Pokročilá bezpečnost vozů Suzuki

Vozy Suzuki nabízí pokročilé bezpečnostní systémy a nejmodernější technologie. Díky nim se mohou řidič i celá posádka cítit chránění, v bezpečí a pohodě.

Jakými technologiemi jsou vybaveny naše modely?

ACA

Asistent řízení vozu v zatáčce (ACA – Active Cornering Assist)

Tato funkce v ostrých zatáčkách přibrzďuje vnitřní kola, aby pomohla předcházet nedotáčivosti. Výsledkem je plynulejší změna směru, která se co nejvíc podobá Vašim představám a pomáhá Vám mít vůz plně pod kontrolou.

ACC

Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control)

Pokud se v jízdním pruhu před Vámi vyskytne jiné vozidlo, adaptivní tempomat pomocí milimetrového radaru zjistí* jeho přítomnost, přizpůsobí mu rychlost jízdy a udržuje bezpečný rozestup, nastavitelný ve třech stupních**. Pokud se jízdní pruh uvolní, adaptivní tempomat automaticky zrychlí na nastavenou rychlost (nad 40 km/h).

1. Udržování konstantní rychlosti

Pokud je odstup od vpředu jedoucího vozidla dostatečný, tempomat udržuje konstantní nastavenou rychlost.

2. Zpomalování

Jestliže vozidlo vpředu jede nižší rychlostí než Vy, tempomat rychlost automaticky sníží tak, aby byl zachován bezpečný rozestup.

3. Zrychlování

Pokud vozidlo vpředu opustí původní jízdní pruh a před Vaším vozem tak vznikne dostatečný prostor, tempomat rychlost automaticky zvýší na původní nastavenou hodnotu.

* Schopnost monokulární kamery a laserového senzoru rozpoznat překážky, jízdní pruhy a dopravní značení má určitá omezení.
** Délka bezpečného rozestupu se liší v závislosti na rychlosti jízdy.

Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

BSM

Systém sledování mrtvého úhlu (BSM – Blind Spot Monitor)

Pro bezpečnou změnu jízdních pruhů při jízdě rychlostí nad 15 km/h je vozidlo vybaveno dvěma radarovými senzory v zádi, které sledují ostatní vozy v mrtvých úhlech na obou stranách. Pokud se jiné vozidlo přibližuje do sledované zóny nebo se již nachází v mrtvém úhlu, ve zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí varovná kontrolka. Jestliže řidič směrovkou indikuje změnu jízdního pruhu a hrozila by srážka, kontrolka se rozbliká a doplní ji zvukový signál.

Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

DCBS

Systém nouzového brzdění (DCBS – Dual Camera Brake Support)

Dvojice kamer za čelním sklem rozpozná vpředu jedoucí vozidla, chodce a vodicí čáry na vozovce stejně jako lidské oči. Na základě informací zachycených těmito kamerami pomáhá bezpečnostní systém předejít kolizi, případně zmírnit její následky prostřednictvím varování řidiče a automatického brzdění.

1. Varování

Pokud systém vyhodnotí riziko kolize, varuje řidiče pomocí zvukového signálu a zobrazení na informačním displeji.

2. Automatické lehké přibrzdění

Pokud se zvyšuje riziko kolize, vůz kromě akustické a optické výstrahy ještě samočinně lehce přibrzdí, aby upoutal řidičovu pozornost na hrozící nebezpečí.

3. Brzdový asistent

Začne-li řidič brzdit v okamžiku, kdy je aktivní výstraha před kolizí, asistent zvýší brzdnou sílu.

4. Automatické brzdění

Pokud systém vyhodnotí, že je srážka bez dalšího zásahu nevyhnutelná, začne naplno automaticky brzdit s cílem zabránit nehodě nebo zmírnit její následky

UPOZORNĚNÍ

V závislosti na různých faktorech může být schopnost obou kamer detekovat objekty částečně nebo zcela omezena. Kolizi může být zabráněno v některých případech, kdy je systém aktivní při rychlostech přibližně mezi 5 km/h a 50 km/h (přibližně do 30 km/h v případě detekce chodců). V závislosti na detekci a pohybu objektu může znít pouze varování bez aktivace automatického brzdění nebo se může akustická výstraha aktivovat ve stejný okamžik jako automatické brzdění.

DRCC

Adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go (DRCC – Dynamic Radar Cruise Control)

DRCC je navržen pro automatické udržování nastavené rychlosti v situacích, kdy je cesta vpředu volná. Pokud se v jízdním pruhu objeví jiné vozidlo, plynule zpomalí na jeho rychlost a udržuje bezpečný odstup. Vpředu jedoucí vozidlo umí následovat až do úplného zastavení a také se za ním znovu rozjet, přičemž stále udržuje bezpečný odstup.

DSBS

Systém nouzového brzdění (DSBS – Dual Sensor Brake Support)

Tento systém sleduje provoz vpředu dvěma senzory – monokulární kamerou a laserovým senzorem - aby včas rozpoznal případné riziko srážky s vozidlem jedoucím vpředu nebo s chodcem. Při rozpoznání nebezpečí systém zareaguje podle závažnosti situace jedním ze čtyř způsobů.

1. Varování

Varuje řidiče zvukovým signálem a kontrolkou.

2. Zvýšení brzdné síly

Pokud je riziko srážky vysoké a řidič panicky brzdí, systém aktivuje brzdový asistent, který zvýší brzdnou sílu.

3. Automatické brzdění

Pokud se riziko srážky stále zvyšuje, systém začne automaticky naplno brzdit.

E-CALL

Bezpečnostní systém E-Call

V případě, že by se vůz stal účastníkem nehody, bezpečnostní systém automaticky informuje záchranné složky odesláním zprávy s přesnou polohou vozu.

ESP®

Stabilizační program (ESP®* - Electronic Stability Program)

Pokud ztratí kola přilnavost k povrchu, systém ESP® automaticky zasáhne do chodu motoru a brzd, aby řidiči pomohl udržet vůz pod kontrolou.

* ESP® je registrovaná ochranná známka společnosti Daimler AG.

ESS

Automatická signalizace nouzového brzdění (ESS – Emergency Stop Signal)

Výstražná směrová světla se automaticky spustí při rychlostech vyšších než 55 km/h v situaci, kdy řidič začne znenadání intenzivně brzdit. Včas tak varují vzadu jedoucí vozidlo před nebezpečím.

1. Náhlé brzdění při rychlosti vyšší než 55 km/h.
2. Výstražná směrová světla se automaticky spustí a varují vozidla vzadu před nebezpečím.
3. Uvolněním brzdového pedálu se varování vypne.

HBA

Automatické přepínání dálkových světel (HBA – High Beam Assist)

Při jízdě rychlostí alespoň 40 km/h systém podle aktuálního provozu nebo intenzity světla v okolí automaticky přepíná mezi potkávacími a dálkovými světly.

HDC

Asistent sjíždění svahu (HDC – Hill Descent Control)

Při strmém klesání, když vozidlo vyhodnotí brzdění motorem jako nedostatečně účinné, se automaticky aktivují brzdy. To řidiči pomáhá bezpečně udržovat rychlost, aniž by se dotkl brzdového pedálu, a umožňuje plně se soustředit na řízení.

(modely ALLGRIP)

HHC

Asistent rozjezdu do kopce (HHC – Hill Hold Control)

Funkce Hill Hold Control zabraňuje couvnutí vozidla při rozjezdu do kopce. Asistent udržuje auto zabrzděné po dobu přibližně dvou vteřin, kdy má řidič čas přesunout nohu z brzdového pedálu na plynový.

LDP

Systém udržování v jízdním pruhu (LDP – Lane Departure Prevention)

V rychlostech mezi 60 a 160 km/h systém monokulární kamerou sleduje podélné značení na silnici. Pokud hrozí nechtěné opuštění jízdního pruhu, systém automaticky protipohybem vyvolaným elektrickým posilovačem řízení pomáhá řidiči udržet vůz ve správném jízdním pruhu.

LDW

Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu (LDW – Lane Departure Warning)

Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než přibližně 60 km/h a začne opouštět jízdní pruh bez aktivované směrovky, systém na tuto skutečnost upozorní řidiče vibrováním volantu a rozsvícením kontrolky na informačním displeji.

PCS

Předkolizní bezpečnostní systém (PCS – Pre-Collision System)

PCS pomocí milimetrového radaru a kamery pod čelním sklem sleduje provoz před vozem. V případě hrozící srážky s vozidlem jedoucím vpředu upozorní na nebezpečí zvukovým signálem. Pokud se riziko srážky stále zvyšuje, systém začne automaticky naplno brzdit.

RBS

Systém nouzového brzdění (RBS – Radar Brake Support)

Systém zabraňující kolizi nebo zmírňující její následky používá odraz mikrovlnného radaru v přední části vozidla pro zajištění následujících funkcí:

1. Varování

Při jízdě rychlostí vyšší než přibližně 5 km/h systém detekuje vozidlo před sebou, a pokud hrozí riziko kolize, varuje řidiče, aby začal brzdit. Citlivost systému, tedy čas spuštění výstrahy, lze nastavit na úroveň FAR (daleko) a NEAR (blízko).

Podmínky činnosti systému:
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlostí vozidla přibližně 5-80 km/h. U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

2. Automatické lehké přibrzdění

Pokud hrozí riziko kolize, systém krátce a lehce přibrzdí, aby řidiče varoval a přiměl jej k brzdění.

Podmínky činnosti systému:
Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

3. Brzdový asistent

Pokud hrozí vysoké riziko kolize a řidič silně sešlápne brzdový pedál, systém samočinně zvýší brzdnou sílu, čímž pomůže k odvrácení střetu nebo ke snížení jeho následků.

Podmínky činnosti systému:
Pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

4. Automatické brzdění

Pokud je detekováno vozidlo vpředu a systém usoudí, že je kolize nevyhnutelná, automaticky zabrzdí s cílem zabránit nehodě nebo zmírnit její následky.

Podmínky činnosti systému:
U statické překážky systém pracuje v rozsahu rychlostí vozidla přibližně 5-30 km/h. U pohybující se překážky systém pracuje při rychlosti vozidla přibližně 5 km/h a více.

UPOZORNĚNÍ

■ Radar Brake Support nemusí v některých situacích pracovat správně. ■ Systém nemusí být schopen zabránit kolizi nebo zmírnit následky nehody v závislosti na typu překážky, počasí, situaci na vozovce nebo dalších okolnostech. ■ Systém nemusí pracovat, pokud řidič provede úhybný manévr pomocí volantu nebo plynového pedálu. ■ Schopnost systému Radar Brake Suport detekovat překážky a kontrolovat pohyb vozidla má své limity. Prosíme, nespoléhejte na systém a vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy. ■ Přečtěte si prosím uživatelskou příručku, která obsahuje informace důležité pro Vaši bezpečnost. ■ Pro podrobnější informace kontaktujte autorizovaného prodejce Suzuki.

RCTA

Systém sledování pohybu za vozem (RCTA – Rear Cross Traffic Alert)

Při couvání rychlostí do 8 km/h systém pomocí dvou radarových senzorů umístěných na zádi sleduje prostor za vozem. Pokud se z boku blíží jiné vozidlo, řidiče na tuto skutečnost při vyjíždění z parkovacího místa upozorní. Současně se zobrazí varování na informačním displeji a spustí se zvukový signál. Díky této pomoci je vyjíždění z míst s omezeným výhledem bezpečnější.

S-IPA

Inteligentní asistent pro jednoduché parkování (S‑IPA – Simple-Intelligent Parking Assist)

S‑IPA pomáhá řidiči zacouvat do kolmého i podélného stání nebo z parkovacího místa bezpečně vyjet. Pomocí zvukových a vizuálních pokynů a automatického ovládání volantu snižuje složitost celého manévru na nezbytné minimum. Systém využívá ultrazvukové senzory, které důkladně sledují velikost parkovacího místa a rozmístění překážek.

Asistent kolmého parkování

Zacouvání do kolmého parkovacího místa je s S‑IPA mnohem jednodušší a pohodlnější. Jakmile si vyberete preferované parkovací místo, stačí aktivovat S‑IPA, uvolnit brzdu a řídit se zvukovými a vizuálními pokyny. Systém vše zvládne za Vás, Vy se staráte jen o rychlost jízdy.

Rozpoznané překážky

Automatické ovládání volantu

Ovládání volantu řidičem

Vybrané parkovací místo

Oblast sledovaná senzory

Asistent podélného parkování

Parkování u chodníku dokáže být velkou výzvou i pro ty nejzkušenější řidiče. S touto funkcí jde ale o snadný úkon, kdy se asistent postará o správné manévrování. Poblíž volného místa aktivujete S‑IPA a pak se stačí jen řídit instrukcemi. Obdobným způsobem Vám asistent pomůže i s vyjetím z parkovacího místa.

TPMS

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)

Tento systém varuje řidiče při poklesu tlaku v pneumatikách pomocí zobrazení na informačním displeji. Každá pneumatika je monitorována individuálně pomocí senzoru ve ventilku.

TSR

Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR – Traffic Sign Recognition)

Tento systém pomocí monokulární kamery sleduje dopravní značky. Pokud zaznamená nějaké omezení, například zákaz předjíždění nebo snížení povolené rychlosti, na informačním displeji se zobrazí symbol příslušné dopravní značky. Pokud v daném úseku platí současně více omezení, displej dokáže zobrazit až tři různé značky najednou.

VSW

Systém sledování únavy řidiče (VSW – Vehicle Sway Warning)

Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než přibližně 60 km/h a kličkuje ze strany na stranu v jízdním pruhu, systém řidiče upozorní na únavu nebo ztrátu koncentrace varovným signálem a zobrazením na informačním displeji.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace