Suzuki

Pokročilá bezpečnost vozů Suzuki

Vozy Suzuki nabízí pokročilé bezpečnostní systémy a nejmodernější technologie. Díky nim se mohou řidič i celá posádka cítit chránění, v bezpečí a pohodě.

Jakými technologiemi jsou vybaveny naše modely?

ACA

Asistent řízení vozu v zatáčce (ACA – Active Cornering Assist)

Tato funkce v ostrých zatáčkách přibrzďuje vnitřní kola, aby pomohla předcházet nedotáčivosti. Výsledkem je plynulejší změna směru, která se co nejvíc podobá Vašim představám a pomáhá Vám mít vůz plně pod kontrolou.

ACC

Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control)

Pokud se v jízdním pruhu před Vámi vyskytne jiné vozidlo, adaptivní tempomat pomocí milimetrového radaru zjistí* jeho přítomnost, přizpůsobí mu rychlost jízdy a udržuje bezpečný rozestup, nastavitelný ve třech stupních**. Pokud se jízdní pruh uvolní, adaptivní tempomat automaticky zrychlí na nastavenou rychlost (nad 40 km/h).

1. Udržování konstantní rychlosti

Pokud je odstup od vpředu jedoucího vozidla dostatečný, tempomat udržuje konstantní nastavenou rychlost.

2. Zpomalování

Jestliže vozidlo vpředu jede nižší rychlostí než Vy, tempomat rychlost automaticky sníží tak, aby byl zachován bezpečný rozestup.

3. Zrychlování

Pokud vozidlo vpředu opustí původní jízdní pruh a před Vaším vozem tak vznikne dostatečný prostor, tempomat rychlost automaticky zvýší na původní nastavenou hodnotu.

* Schopnost monokulární kamery a laserového senzoru rozpoznat překážky, jízdní pruhy a dopravní značení má určitá omezení.
** Délka bezpečného rozestupu se liší v závislosti na rychlosti jízdy.

Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

BSM

Systém sledování mrtvého úhlu (BSM – Blind Spot Monitor)

Pro bezpečnou změnu jízdních pruhů při jízdě rychlostí nad 15 km/h je vozidlo vybaveno dvěma radarovými senzory v zádi, které sledují ostatní vozy v mrtvých úhlech na obou stranách. Pokud se jiné vozidlo přibližuje do sledované zóny nebo se již nachází v mrtvém úhlu, ve zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí varovná kontrolka. Jestliže řidič směrovkou indikuje změnu jízdního pruhu a hrozila by srážka, kontrolka se rozbliká a doplní ji zvukový signál.

Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

BSM

Systém sledování mrtvého úhlu s funkcí SEA (BSM – Blind Spot Monitor)

BSM sleduje ostatní vozy v mrtvém úhlu na obou stranách a tím usnadňuje jízdu v pruzích. Pokud se v mrtvém úhlu nachází nebo do něj právě vjíždí jiné vozidlo, ve zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí varovná kontrolka. Asistent bezpečného vystupování z vozu (SEA – Safe Exit Assist) využívá stejnou technologii k varování cestujících, když není bezpečné otevřít dveře nebo vystoupit z vozidla.

Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

DRCC

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (DRCC – Dynamic Radar Cruise Control)

Adaptivní tempomat je ve spojení s automatickou převodovkou doplněn o funkci Stop & Go. V rámci rychlosti nastavené na tempomatu zrychluje a zpomaluje, tak aby udržel nastavenou rychlost a současně bezpečný odstup od vozidel jedoucích vpředu. S funkcí Stop & Go ve zpomalování v hustém provozu nebo koloně pokračuje až do úplného zastavení. Pokud se vozidlo stojící v cestě do dvou sekund znovu rozjede, adaptivní tempomat začne automaticky bez zásahu řidiče opět zrychlovat.

Pro vozy s manuální převodovkou je k dispozici adaptivní tempomat bez funkce Stop & Go.

1. Udržování konstantní rychlosti

Pokud je odstup od vpředu jedoucího vozidla dostatečný, Váš vůz udržuje konstantní nastavenou rychlost.

2. Zpomalování

Jestliže vozidlo vpředu jede nižší rychlostí než Vy, nastavená rychlost se Vám automaticky sníží tak, aby byl zachován bezpečný rozestup.

Pokud vpředu jedoucí vozidlo zpomaluje až do úplného zastavení, Váš vůz postupně snižuje rychlost, až v bezpečné vzdálenosti zastaví také. Pokud se vozidlo před Vámi do 2 sekund od zastavení opět rozjede, Váš vůz se rozjede také, přičemž si zachová bezpečný odstup. V opačném případě se adaptivní tempomat deaktivuje.

Pouze pro modely s adaptivním tempomatem s funkcí Stop & Go.

3. Zrychlování

Pokud vozidlo vpředu opustí původní jízdní pruh a před Vámi tak vznikne dostatečný prostor, rychlost se automaticky zvýší na původní nastavenou hodnotu.

DCBS

Systém nouzového brzdění (DCBS — Dual Camera Brake Support)

Dvojice kamer za čelním sklem rozpozná vpředu jedoucí vozidla, chodce a vodicí čáry na vozovce stejně jako lidské oči. Na základě informací zachycených těmito kamerami pomáhá bezpečnostní systém předejít kolizi, případně zmírnit její následky prostřednictvím varování řidiče a automatického brzdění.

1. Varování

Pokud systém vyhodnotí riziko kolize, varuje řidiče pomocí zvukového signálu a zobrazení na informačním displeji.

2. Automatické lehké přibrzdění

Pokud se zvyšuje riziko kolize, Ignis kromě akustické a optické výstrahy ještě samočinně lehce přibrzdí, aby upoutal řidičovu pozornost na hrozící nebezpečí.

3. Brzdový asistent

Začne-li řidič brzdit v okamžiku, kdy je aktivní výstraha před kolizí, asistent zvýší brzdnou sílu.

4. Automatické brzdění

Pokud systém vyhodnotí, že je srážka bez dalšího zásahu nevyhnutelná, začne naplno automaticky brzdit s cílem zabránit nehodě nebo zmírnit její následky.

UPOZORNĚNÍ

V závislosti na různých faktorech může být schopnost obou kamer detekovat objekty částečně nebo zcela omezena. Kolizi může být zabráněno v některých případech, kdy je systém aktivní při rychlostech přibližně mezi 5 km/h a 50 km/h (přibližně do 30 km/h v případě detekce chodců). V závislosti na detekci a pohybu objektu může znít pouze varování bez aktivace automatického brzdění nebo se může akustická výstraha aktivovat ve stejný okamžik jako automatické brzdění.

DSBS

Systém nouzového brzdění (DSBS – Dual Sensor Brake Support)

Tento systém sleduje provoz vpředu dvěma senzory – monokulární kamerou a laserovým senzorem - aby včas rozpoznal případné riziko srážky s vozidlem jedoucím vpředu nebo s chodcem. Při rozpoznání nebezpečí systém zareaguje podle závažnosti situace jedním ze čtyř způsobů.

1. Varování

Varuje řidiče zvukovým signálem a kontrolkou.

2. Zvýšení brzdné síly

Pokud je riziko srážky vysoké a řidič panicky brzdí, systém aktivuje brzdový asistent, který zvýší brzdnou sílu.

3. Automatické brzdění

Pokud se riziko srážky stále zvyšuje, systém začne automaticky naplno brzdit.

E-CALL

Bezpečnostní systém E-Call

V případě, že by se vůz stal účastníkem nehody, bezpečnostní systém automaticky informuje záchranné složky odesláním zprávy s přesnou polohou vozu.

EDSS

Systém nouzového zastavení (Emergency Driving Stop System)

Pokud po určitý časový úsek řidič nijak neovládá volant ani pedály, systém řidiče nejprve varuje a následně vůz automaticky zpomalí až do úplného zastavení. Při zpomalování se spustí varovná světla, která upozorní ostatní řidiče na mimořádnou situaci. EDSS funguje, jen pokud je u něj aktivní systém LTA (Lane Tracing Assist).

ESP®

Stabilizační program (ESP®* - Electronic Stability Program)

Pokud ztratí kola přilnavost k povrchu, systém ESP® automaticky zasáhne do chodu motoru a brzd, aby řidiči pomohl udržet vůz pod kontrolou.

* ESP® je registrovaná ochranná známka společnosti Daimler AG.

ESS

Automatická signalizace nouzového brzdění (ESS – Emergency Stop Signal)

Výstražná směrová světla se automaticky spustí při rychlostech vyšších než 55 km/h v situaci, kdy řidič začne znenadání intenzivně brzdit. Včas tak varují vzadu jedoucí vozidlo před nebezpečím.

1. Náhlé brzdění při rychlosti vyšší než 55 km/h.
2. Výstražná směrová světla se automaticky spustí a varují vozidla vzadu před nebezpečím.
3. Uvolněním brzdového pedálu se varování vypne.

HBA

Automatické přepínání dálkových světel (HBA – High Beam Assist)

Při jízdě rychlostí alespoň 40 km/h systém podle aktuálního provozu nebo intenzity světla v okolí automaticky přepíná mezi potkávacími a dálkovými světly.

HDC

Asistent sjíždění svahu (HDC – Hill Descent Control)

Po aktivaci tento systém rozpozná prudké klesání a začne automaticky přibrzďovat kola, aby udržel nízkou rychlost jízdy a Vy jste se mohli plně soustředit na cestu před sebou.

Pouze pro modely AllGrip.

HHC

Asistent rozjezdu do kopce (HHC – Hill Hold Control)

Tato funkce automatickým přibrzděním zabraňuje nechtěnému pohybu dozadu, a to přibližně po dobu 2 sekund, zatímco řidič má čas přesunout nohu z brzdového pedálu na plynový.

LDP

Systém udržování v jízdním pruhu (LDP – Lane Departure Prevention)

V rychlostech mezi 60 a 160 km/h systém monokulární kamerou sleduje podélné značení na silnici. Pokud hrozí nechtěné opuštění jízdního pruhu, systém automaticky protipohybem vyvolaným elektrickým posilovačem řízení pomáhá řidiči udržet vůz ve správném jízdním pruhu.

LDW

Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu (LDW – Lane Departure Warning)

Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než přibližně 60 km/h a začne opouštět jízdní pruh bez aktivované směrovky, systém na tuto skutečnost upozorní řidiče vibrováním volantu a rozsvícením kontrolky na informačním displeji.

LTA

Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA – Lane Tracing Assist)

Kdykoliv hrozí neúmyslné opuštění jízdního pruhu, LTA jemným zásahem do řízení částečně pomáhá udržet vůz uprostřed jízdního pruhu a předcházet úplnému vyjetí z pruhu. Součástí LTA jsou funkce jako upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení, rozpoznávání únavy řidiče a centrování do jízdního pruhu. Když je LTA aktivní, funguje u něj systém nouzového zastavení (EDSS – Emergency Driving Stop System). Pokud po určitý časový úsek řidič nijak neovládá volant ani pedály, systém řidiče nejprve varuje a následně vůz automaticky zpomalí až do úplného zastavení. Při zpomalování se spustí varovná světla, která upozorní ostatní řidiče na mimořádnou situaci.

PCS

Předkolizní bezpečnostní systém (PCS – Pre-Collision System)

PCS pomáhá předcházet nehodám: pomocí milimetrového radaru a monokulární kamery pod čelním sklem sleduje nejen automobily, motocykly a ostatní dopravní prostředky, ale i chodce a cyklisty, kteří se nacházejí ve směru jízdy. Systém dále zahrnuje funkce varování, brzdového asistenta a nouzového asistenta řízení (Emergency Steering Assist), který pomáhá udržet vůz v jízdním pruhu a současně se vyhnout překážce.

RCTA

Systém sledování pohybu za vozem (RCTA – Rear Cross Traffic Alert)

Při couvání rychlostí do 8 km/h systém pomocí dvou radarových senzorů umístěných na zádi sleduje prostor za vozem. Pokud se z boku blíží jiné vozidlo, řidiče na tuto skutečnost při vyjíždění z parkovacího místa upozorní. Současně se zobrazí varování na informačním displeji a spustí se zvukový signál. Díky této pomoci je vyjíždění z míst s omezeným výhledem bezpečnější.

TPMS

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)

Tento systém varuje řidiče při poklesu tlaku v pneumatikách pomocí zobrazení na informačním displeji. Každá pneumatika je monitorována individuálně pomocí senzoru ve ventilku.

TSR

Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR – Traffic Sign Recognition)

Tento systém pomocí monokulární kamery sleduje dopravní značky. Pokud zaznamená nějaké omezení, například zákaz předjíždění nebo snížení povolené rychlosti, na informačním displeji se zobrazí symbol příslušné dopravní značky. Pokud v daném úseku platí současně více omezení, displej dokáže zobrazit až tři různé značky najednou.

VSW

Systém rozpoznávání únavy řidiče (VSW – Vehicle Sway Warning)

Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než přibližně 60 km/h a kličkuje ze strany na stranu v jízdním pruhu, systém řidiče upozorní na únavu nebo ztrátu koncentrace varovným signálem a zobrazením na informačním displeji.

Parkovací senzory

Parkovací senzory

Ultrazvukové senzory sledují překážky okolo vozu a upozorňují na ně audiovizuálním varovným signálem. Stojí-li Vašemu vozu v cestě překážka, znázorní se tato skutečnost na informačním displeji a současně se spustí akustické varování.

Parkovací kamery

360° parkovací kamera

Rozhled v úhlu plných 360° zvyšuje bezpečnost a komfort manévrování, například na parkovišti. Systém využívá čtveřici kamer (vpředu, vzadu a na obou stranách) a obraz z nich umí sestavit do různých zobrazení. Vedle konvenčního pohledu vzad je k dispozici kompletní 3D pohled nebo pohled z výšky.

U technologie 360° kamery nelze vyloučit slepá místa, systém tedy není zcela dokonalým prostředkem pro bezpečnou jízdu. Nespoléhejte se výhradně na tento systém, vždy řiďte bezpečně.

Zadní parkovací kamera

Displej zobrazuje pohled z kamery umístěné na dveřích zavazadlového prostoru, která usnadňuje výhled při couvání z parkovacího místa.